Bij Horizon vinden we  dat iedereen die met ons te maken krijgt, verzekerd moet zijn van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, over jou dus.

In deze privacy toelichting leggen wij graag uit waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij daar mee omgaan en welke controle jij daarover hebt.

Om trainingen te kunnen organiseren, uit te voeren en te factureren hebben we een aantal persoonsgegevens nodig:

Om je op de deelnemerslijst te kunnen zetten hebben we je naam, telefoonnummer en emailadres nodig.

  • We vragen je mobiele nummer en e-mailadres om je te informeren over de training (wel/niet doorgaan, startdatum).
  • Voor het kunnen factureren van de training(en) vragen we het factuuradres en degene aan wie de factuur gericht moet worden.
  • Foto’s en video’s publiceren en bewaren we alleen na jouw schriftelijke toestemming.
  • Voor externe deelnemers geldt: als je toestemming geeft om op onze emaillist gezet te worden, we je e-mail nodig hebben om je op de hoogte te houden van ons trainingsaanbod.

Je hebt recht om de gegevens die we van je vastleggen op te vragen.  Ook kan je vragen je aanmeldingsgegevens te verwijderen en/of je naam en e-mail adres te schrappen uit de mailinglist. Stuur dan een mail met het verzoek naar: info@horizon.eu.

Je aanmeldingsgegevens bewaren we in principe 1 schooljaar (van augustus tot augustus). Voor het bewaren van factuurgegevens zijn we gehouden aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.  Ook hebben we de wettelijke plicht alle relevante persoonsgegevens te bewaren ten behoeve van, maar niet beperkt tot, lopende rechtszaken of arbitrageprocedures totdat deze zijn afgewikkeld. Zodra de wettelijke termijn is vervallen worden je persoonsgegevens gewist.

We delen je persoonsgegevens nooit met derden. Ook worden je persoonsgegevens voor niets anders gebruikt dan de hierboven genoemde doeleinden.

Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met je persoonsgegevens dan kun je altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming stuur een e-mail naar informatiebeveiliging@ihub.nu

Wordt je probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).